top of page
IMG_2175.JPG

help mee

Wanneer je een bijdrage wilt leveren aan de stichting Huidlymfoom kun je dit op verschillende manieren doen:


1. Meld je aan als vrijwilliger.
 

We zijn voortdurend op zoek naar mensen die verschillende rollen kunnen vervullen. Zo is er behoefte aan moderators voor het forum op Kanker.nl, leden van de Patiëntenraad, bestuursleden, belangenbehartigers, lotgenoten contact facilitators, nieuwsbrief schrijvers etc. U kunt zich aanmelden door ons contactformulier in te vullen of rechtstreeks te mailen naar info@stichtinghuidlymfoom.nl
Hierna nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 

2. Doneer geld om de doelen van de stichting te ondersteunen.

De stichting ontvangt geen overheidssubsidies en is daarom volledig afhankelijk van financiële ondersteuning van particulieren om de activiteiten van de stichting te bekostigen.
Wilt u ons werk financieel ondersteunen en blijvend mogelijk maken, meld u dan aan als donateur met een eenmalige of regelmatige donatie, bijvoorbeeld via een lijfrente (zie
formulier voor opgave belastingdienst). De stichting heeft een ANBI-status (regnr. 860284670), dit betekent dat donaties aan Stichting Huidlymfoom aftrekbaar zijn als giften aan een goed doel. Dit geldt ook bij periodieke schenkingen (min. 5 jaar vastleggen), deze donaties zijn zonder drempel aftrekbaar.


U kunt uw donatie overmaken naar:
NL06 ABNA 0860772535
t.n.v. Stichting Huidlymfoom


Ons verzoek aan u is om bij overmaking in het vakje “omschrijving” uw emailadres in te vullen. Dit stelt ons in staat om uw betaling administratief goed te kunnen verwerken. Daarnaast willen we dit emailadres gebruiken voor aankondigingen van bijeenkomsten e.d. Mocht u tegen dit laatste bezwaar hebben, laat het ons weten via
info@stichtinghuidlymfoom.nl

Ga naar Donatiepagina.


3. Meld je aan bij 'Doneer je ervaring'.
 

Dit is een onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en het Platform Zeldzame Kankers, waar 3 keer per jaar een enquête wordt uitgezet over de ervaringen van (ex) kankerpatiënten met wisselende onderwerpen (bv kanker en ziektekostenverzekering). De mogelijkheid bestaat ook om een enquête te houden specifiek gericht op huidlymfoompatiënten en hun naasten.
https://nfk.nl/doneer-je-ervaring

 

4.  Meld je aan bij het forum over huidlymfomen bij Kanker.nl.

 

Op dit forum kunt u vragen stellen aan medepatiënten, specialisten en verpleegkundigen. Hoe meer deelnemers, hoe meer gesprekken, hoe meer informatie!
https://www.kanker.nl/ervaringen-van-anderen/gespreksgroepen/huidlymfomen

 

 

5. Meld je aan bij de besloten Facebook groep Huidlymfoom.


Op Facebook is er een besloten groep Huidlymfoom waarin (ex-)patiënten en naasten met elkaar van gedachten kunnen wisselen en informatie kunnen inwinnen.

 

 

6. Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

De stichting Huidlymfoom geeft 4 á 5 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt ingevuld door vrijwilligers en professioneel vormgegeven door het platform Zeldzame Kankers (NFK). Voor het aandragen van onderwerpen kan worden gemaild naar  info@stichtinghuidlymfoom.nl

Klik hier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

Contact

Bedankt voor uw bericht!

  • Facebook
bottom of page